Wat is Studenten Vrijwilligerswerk Delft?

Studenten in Delft organiseren jaarlijks veel eigen initiatieven om iets terug te doen voor de samenleving, maar vinden het lastig om aansluiting te vinden bij bestaande organisaties. Daarnaast zijn studenten vaak gebonden aan wisselende studieroosters en hebben ze het idee dat er voor vrijwilligerswerk vaste uren vereist worden. Dit terwijl er juist een hoop organisaties op zoek zijn naar flexibel inzetbare krachten.

Studenten Vrijwilligerswerk Delft biedt een koppelingsplatform voor studenten- en vrijwilligerswerkorganisaties: Voor studenten wordt het makkelijker om een overzicht te krijgen van het aanbod van vrijwilligerswerk. Daarnaast hebben organisaties een extra plek om zichzelf te laten zien. Door daarnaast actief aanwezig te zijn op de campus willen wij studenten laten zien wat zij kunnen betekenen voor de stad.

Wie zijn wij?

Vanaf studiejaar 2023-2024 heeft het zevende bestuur van Studenten Vrijwilligerswerk Delft het stokje overgenomen van hun voorgangers. Dit jaar wordt het werk voortgezet om een actief en goedlopend platform te creëren voor bedrijven en studenten in Delft die actief willen zijn in het aanbieden en vervullen van vrijwilligerswerk.

Even voorstellen:

  • Marilotte Vinke — Voorzitter
  • Isabelle Otten — Secretaris
  • Siebe Taal — Penningmeester 
  • Liselot van Tilt — Commissaris Communicatie
  • Rosita Aris — Commissaris Marketing
  • Kirsten Mekes — Commissaris Evenementen

Initiatiefnemers

Het initiatief voor de oprichting van Studenten Vrijwilligerswerk Delft is genomen door De Delftse Onderzoeksgroep Betrokken Studenten. De Delftse Onderzoeksgroep Betrokken Studenten (DOBS) bestaat uit vertegenwoordigers vanuit het Delfts Overleg (DO). Het DO wordt gevormd door de VerenigingsRaad (VeRa), de StudieVerenigingenRaad (SVR), studentenraadsfractie ORAS, studentenvakbond VSSD en gemeenteraadspartij Studenten Techniek In Politiek (STIP). Het Delfts Overleg is een informeel overleg waarin het merendeel van de studenten in Delft is vertegenwoordigd. Zij stelt zichzelf als doel regelmatig een project uit te voeren rond een actueel en student-gerelateerd onderwerp om tot aanbevelingen te komen vanuit het perspectief van de Delftse studentenwereld.

Over Stichting SVD

Stichting Studenten Vrijwilligerswerk Delft

KVK-nummer 74131702
RSIN 859783200

Adres Van der Burghweg 2, 2628 CS Delft
Telefoonnummer +31 6 49837121
Algemeen e-mailadres Contact

Doelstelling

Stichting Studenten Vrijwilligerswerk Delft heeft ten doel het bevorderen en centraliseren van het vrijwilligerswerk in Delft. Met name door studenten en andere inwoners van Delft met elkaar te verbinden door middel van vrijwilligerswerk, zowel mét als vóór elkaar. Alle studenten in Delft kunnen zich op deze manier ontwikkelen naast het curriculum van hun opleiding en tegelijkertijd bevordert de stichting de verbinding tussen alle inwoners van Delft. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Het actuele beleid is hier te vinden. 

Het meest recente jaarverslag is hier te vinden.

Beloningsbeleid

De bestuurders genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Aan de bestuurders kan geen vakantie- of presentiegeld worden toegekend. De door bestuurders gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Bedrijfsmatige of beroepsmatige leveranties, werkzaamheden of dienstverlening door een bestuurder aan of ten behoeve van de stichting, behoeven de voorafgaande schriftelijk vastgelegde eenstemmige toestemming van alle overige bestuurders. Hetzelfde geldt als de bestuurder bij deze leveranties, werkzaamheden of dienstverlening een indirect belang heeft.

Scroll naar boven
Scroll naar top